kredycik.pl - poznaj prawdę o kredytach - kredyty

Inne produkty bankowe => Fundusze inwestycyjne => Wątek zaczęty przez: go finance Czerwiec 04-06-2008, 12:55:56Tytuł: Lokaty Strukturyzowane .
Wiadomość wysłana przez: go finance Czerwiec 04-06-2008, 12:55:56
Złoty Środek Go
Lokata strukturyzowana „Złoty Środek Go”


GoFinance oferuje alternatywę wobec tradycyjnych depozytów, funduszy inwestycyjnych oraz ubezpieczeń z funduszami kapitałowymi.
Nowym produktem jest lokata strukturyzowana „Złoty Środek Go”.

Korzyści

gwarancja wypłaty 100% zainwestowanego kapitału - Gwarantem jest Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA, środki wpłacane są na rachunek bankowy Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA.
nieograniczony zysk do 100% średnich wzrostów indeksu złota obliczanego przez Standard and Poors
przejrzysta struktura produktu, zabezpieczenie przed  spadkiem na końcu trwania inwestycji
brak opłaty wstępnej
inwestycja średnioterminowa, długość pozwala na zaplanowanie  wypłat
dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego klienta – inwestycja w  różne klasy aktywów
brak ryzyka kursowego, inwestycja w pln
brak podatku od zysku kapitałowego, dzięki formule ubezpieczenia na dożycie
możliwość umorzenia w każdym momencie według wyceny rynkowej aktywów
możliwość nabywania przez internet
Klient może wskazać uprawnione osoby, które w razie jego śmierci otrzymają świadczenie w wysokości wpłaconych środków wraz z gwarantowanym zyskiem
 

Złoty Środek Go jest 4 letnim ubezpieczeniem strukturyzowanym
Produkt ten opiera się na S&P GSCI Gold Index. Inwestor zyskuje na  wzroście indeksu złota.  Stopa zwrotu z inwestycji w ten produkt oparta jest na stopie zwrotu z indeksu i wynosi do 100% średnich wzrostó indeksu złota obliczanego przez Standard and Poors. W przypadku ujemnej zmiany indeksu inwestor ma zagwarantowany zwrot 100% zainwestowanego kapitału na koniec okresu inwestycji.

Historyczna analiza pokazuje, że możliwe są zyski nawet na poziomie 20% rocznie.

W okresie ostatnich trzech lat stopa zwrotu
z GSCI Gold Index wyniosła około 85%.

źródło: www.bloomberg.com symbol: SPGSGCP:IND

Kwotowania surowców bazowych są dostępne na stronach www.Bloomberg.com. GoFinance dostarcza kwotowań wartości inwestycji w trakcie trwania inwestycji.

Dlaczego warto? Dodatkowe informacje

przejrzysta struktura produktu, zabezpieczenie przed spadkiem na końcu trwania inwestycji
korzystna prognoza wzrostu
obsługa posprzedażowa wycena w każdym momencie
dywersyfikacja portfela na dłuższą metę przynosi tylko pozytywne efekty
nieskorelowane aktywa w portfelu znacznie uodparniają go na wszelkie gwałtowne zmiany
Dla kogo?

Dla osób, które chcą inwestować przy ograniczonym ryzyku, chcą zdywersyfikować swój portfel

Okres subskrypcji

02 czerwca 2008 – 30 czerwca 2008

Minimalna kwota wpłaty

10 000 zł
 
Klienci otrzymają Certyfikaty Ubezpieczeniowe potwierdzające ich udział w ubezpieczeniu.